Προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της κλινικής γονιμότητας CHA Fertility γιατί το πάιδί τους γεννήθηκε από μια άλλη γυναίκα, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν το παραμικρό

Πηγή: proto thema