Εντός του αναμενόμενου η υποχώρηση στις πωλήσεις και τα λειτουργικά αποτελέσματα, λέει η εταιρεία. Σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου συμβάσεων. Κέρδη μετά φόρων για τους μετόχους της μητρικής ως αποτέλεσμα της πώλησης της K-WIND.

Πηγή: Εuro2day.gr