Που εντόπισε ο φωτογραφικός φακός το ζευγάρι; 

Πηγή: ilovestyle.com