Πραγματοποιήθηκε η δίκη της – Η απόφαση του δικαστηρίου για το μοντέλο!

Πηγή: ilovestyle.com