Η OCM και οι Μέτοχοι Διοίκησης κατέχουν από κοινού 112.494.727 δικαιώματα ψήφου.

Πηγή: Εuro2day.gr