Ύστερα από τις ανησυχίες της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority) ότι η απόκτηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Giphy από …

Πηγή: techgear.gr