…κι αυτή είναι μία πρόταση που δεν μπορούμε να αρνηθούμε.

Πηγή: flix.gr