Η λύση της συνεργασίας με εργαζόμενη δεν είχε ως αιτία την ασθένεια της ούτε συνδέεται με αυτήν τονίζει σε ανακοίνωση

Πηγή: news.makedonias.gr