Πηγή Πλέον τα παιχνίδια της δεν θα φέρουν τη σήμανση «αγόρια» ή «κορίτσια» Να συνεισφέρει στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στα παιχνίδια της ανακοίνωσε πως επιθυμεί η εταιρεία Lego. Για να βοηθήσει επομένως να σπάσουν τα στερεότυπα σχετικά με το πώς παίζουν τα παιδιά και τερματίζοντας την επί χρόνια πολιτική

Πηγή: news.makedonias.gr