Πήγε να δει τη βαφτιστήρα του από το τζάμι!

Πηγή: ilovestyle.com