Η διοίκηση του οργανισμού δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει το συμφωνητικό που θα επικύρωνε τη μη ανάπτυξη ναυπηγείου.

Πηγή: Εuro2day.gr