Η ανάπτυξη του iPhone συχνά αναπαριστάται με γραφικές παραστάσεις όπως αυτή που βλέπετε στην αρχική εικόνα του άρθρου. Φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά σύμφωνα με τον Jason Shell, υποτιμούν τον πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης. Σε γενικές γραμμές, με γραφήματα αυτού του είδους, ο δημιουργός τους επιλέγει μια βολική μορφή. Ένα κλασσικό πρόβλημα, κάποιες φορές ακούσια, κάποιες φορές εκούσια, […]

Πηγή: Techmaniacs.gr