Πηγή Με έμπνευση από τα τέσσερα παιδιά της η πρώην αρχιτέκτονας, Μαρία Μπάλτα, δημιούργησε την my Name is…, θέλοντας να προσωποποιήσει τα δώρα. Τα τέσσερα

Πηγή: news.makedonias.gr