Η πρόοδος στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας πλήττει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και οδηγεί τις μετοχές των εταιρειών χρυσού σε αρνητικό έδαφος.

Πηγή: Capital.gr