Η The Blender Gallery ανοίγει και πάλι τις πόρτες της παρατείνοντας την πειραματική και πολύπλευρη δράση του Κωνσταντίνου Μπερδέκλη, The Totemic Other.

Πηγή: culturenow.gr