Οι τιμές του χρυσού είναι καθ’ οδόν για το πιο κερδοφόρο κλείσιμο εξαμήνου, εδώ και τέσσερα χρόνια.

Πηγή: Capital.gr