Η διοίκηση της αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα των περιστάσεων, προχώρησε σε αγορά επτά συσκευών ALUMIL Smart Gate.

Πηγή: Εuro2day.gr