Η κοινή τηλεοπτική τους εμφάνιση σήμερα το πρωί! 
 

Πηγή: ilovestyle.com