“Με κούρασε να κρύβω τις σχέσεις μου”.

Πηγή: ilovestyle.com