Η αποκάλυψη που έκανε για περιστατικό που είχε βιώσει ο ίδιος.

Πηγή: ilovestyle.com