Η διατήρηση σε ισχύ του νόμου 1608/1950 –με μία επιφύλαξη– είναι απολύτως αναγκαία, αφού η διαφθορά στην Ελλάδα συνεχίζει να υπάρχει αμείωτη.

Πηγή: Kathimerini.gr