Το κατάλληλο χρώμα για να σου ανεβάσει την διάθεση.

Πηγή: ilovestyle.com