Κάθε αλυσίδα φτάνει τα 7 εκατοστά πλάτος!

Πηγή: ilovestyle.com