Τα αιτήματα των χρηματιστηριακών εταιρειών προς την κυβέρνηση για την τόνωση του ΧΑ, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Οι φορολογικές αλλαγές, τα νέα προϊόντα και η επαναφορά των Γενικών Συνελεύσεων έως την 30η Ιουνίου.

Πηγή: Εuro2day.gr