Η Links of London, Inc. κατέθεσε αίτηση προστασίας του άρθρου 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ, λόγω σημαντικών και διαρκών ετήσιων οικονομικών ζημιών

Πηγή: proto thema