Σε ένα παιχνίδι που ο Εθνικός Σιδηροκάστρου αναγκάστηκε να παίξει περίπου σε όλη τη διάρκεια του με δέκα παίκτες η

Πηγή: news.makedonias.gr