(Πηγή: www.cnn.gr) Η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου άνοιας (23%) αφορά όσους ασχολούνται κυρίως με διανοητικές δραστηριότητες ΑΠΕ/ΜΠΕ (Φωτογραφία αρχείου) Σύμφωνα με μία νέα μελέτη Κινέζων επιστημόνων, το μεγαλύτερο όφελος έχουν οι νοητικές-γνωστικές δραστηριότητες και έπονται οι σωματικές και οι κοινωνικές. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Λιν Λου του Έκτου

Πηγή: news.makedonias.gr