Κινήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου το νέο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο να μη μείνει μόνο “στα χαρτιά» αλλά να εφαρμοστεί στην πράξη. Προβληματίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΤΕ. Συνεργασία με ΣΟΕΛ για την εκπαίδευση των μελών των Επιτροπών Ελέγχου.

Πηγή: Εuro2day.gr