ανταπόκριση του N. Φραγκόπουλου
Την ικανοποίησή τους για την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανοδική πορεία που σημειώνουν οι σχέσεις

Πηγή: news.makedonias.gr