Ο Αρχηγός ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα της Μονάδας

Πηγή: Newpost.gr