Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: Capital.gr