Χάνεται η δυναμική του θετικού ανοίγματος.

Πηγή: Capital.gr