(Πηγή: www.cnn.gr) Οι καταναλωτές θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία κατοικίας τους και οι αρμόδιες αρχές θα αντλήσουν τα στοιχεία για τους λογαριασμούς από τους παρόχους Pixabay Τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στην οποία θα δηλωθούν τα στοιχεία για την επιστροφή των αναδρομικών από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.  Διευκρινίσεις

Πηγή: news.makedonias.gr