Η διαδικασία σύνταξης των δελτίων και του περιεχομένου τους εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και παράλληλα απλοποιήθηκε.

Πηγή: Capital.gr