Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού μειωμένης προσφοράς και αυξημένης ζήτησης.

Πηγή: Capital.gr