Τι λέει η ίδια για τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει και τη θέλουν να έχει σχέση εξ αποστάσεως με τον ποδοσφιαριστή;

Πηγή: ilovestyle.com