Πως είδε την δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τον γάμο της.

Πηγή: ilovestyle.com