Το μήνυμα που έστειλε για αυτή τους την έξοδο.

Πηγή: ilovestyle.com