Τι αποφάσισε να κάνει το ζευγάρι; 

Πηγή: ilovestyle.com