Η προσφυγή της Monte Paschi στην έκδοση χρέους έρχεται μετά την αδυναμία της να αντλήσει κεφάλαια μέσω ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου διάθεσης ομολόγων…

Πηγή: thepaper.gr