Η συμφωνία κοινής χρήσης του ραδιοδικτύου πρόσβασης των δύο εταιρειών δεν περιλαμβάνει «κατ’ αντικείμενο» περιοριστικούς όρους του ανταγωνισμού, αποφαίνεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Πηγή: Εuro2day.gr