Μάλιστα, ο εκπρόσωπος καλεί την Τουρκία να τηρεί το διεθνές δίκαιο…

Πηγή: thepaper.gr