ΕΕ: εθνικές βάσεις δεδομένων για αναγνώριση προσώπου

Οι αστυνομικές αρχές της ΕΕ σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εθνικών βάσεων δεδομένων για την αναγνώριση προσώπου που θα καλύπτει κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τα εσωτερικά έγγραφα που συγκέντρωσε και δημοσίευσε η Intercept.

Η έκθεση από τις εθνικές αστυνομικές αρχές των 10 κρατών μελών της ΕΕ, υπό την ηγεσία της Αυστρίας, ζητάει νέα νομοθεσία της ΕΕ που θα επιτρέπει τη δημιουργία μιας διασυνδεδεμένης βάσης δεδομένων “το συντομότερο δυνατό”. Το έγγραφο κυκλοφόρησε μεταξύ αξιωματούχων της ΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο.

Continue reading ΕΕ: εθνικές βάσεις δεδομένων για αναγνώριση προσώπου at iGuRu.

Πηγή: iguru.gr