Εδώ στο dwrean.net ψάχνουμε ανελλιπώς για ελληνικά βιβλία τεχνολογίας και όταν βρίσκουμε κάποιο και είναι δωρεάν, «τρέχουμε» να το δημοσιεύσουμε. Όπως κατάλαβες φίλη/ε…

Πηγή: Dwrean.net