Το Χρηματιστήριο συνεχίζει σε ένα περιβάλλον χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας και επιλεκτικών κινήσεων.

Πηγή: Capital.gr