Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών σε φυσικό αέριο, CO2 και χονδρεμπορική ρεύματος, επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία.

Πηγή: Εuro2day.gr