Οι αιτήσεις για το συνολικό ποσό των 330 εκατ. ευρώ θα υποβληθούν μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι δικαιούχοι.

Πηγή: Εuro2day.gr