Τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL για τη χρονική περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε €660.238, μειωμένα κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Πηγή: Εuro2day.gr