Η μέση μερισματική απόδοση στην Ευρώπη είναι κατά 10% υψηλότερη από τον μέσο όρο μετά το 1985. Γιατί… διαφωνούν οι επενδυτές.

Πηγή: Capital.gr