Τα πρώτα λόγια της ίδιας και η χαρά της για αυτή τη συμμετοχή!

Πηγή: ilovestyle.com